Privacybeleid Het Reglement bepaalt de regels voor het plaatsen van bestellingen en het verkopen van producten in de online winkel en stationaire winkels van Better Shoes De basisvoorwaarde voor de uitvoering van de bestelling is het correct doorlopen van de goederenbestellingsprocedure, aangevuld met het elektronisch versturen van het ingevulde bestelformulier naar de afdeling bestellingen van de winkel. Elke bestelling die naar de Better Shoes online winkel wordt gestuurd, wordt per e-mail bevestigd. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant kan de bestelling telefonisch worden bevestigd. De bestelling wordt niet geaccepteerd voor uitvoering indien het bestelformulier is ingevuld met onvolledige of onjuiste gegevens. Bestellingen kunnen elke dag geplaatst worden, ongeacht het tijdstip. De klant heeft het recht om de wijze van levering en betaling te kiezen, in overeenstemming met de opties beschikbaar in het bestelformulier. De verwerkingstijd van de bestelling is van 1 tot 14 werkdagen (meestal duurt dit maximaal 4 werkdagen). In het geval van onbeschikbaarheid van de goederen, wordt de besteller geïnformeerd over dit feit en de daarmee samenhangende verlenging van de doorlooptijd van de bestelling. Als de besteller niet instemt met de verlenging van de uitvoeringstermijn van de bestelling, kan hij de bestelling volledig annuleren of alleen afstand doen van het artikel dat de uitvoeringstermijn van de bestelling verlengt. Voor elke bestelling wordt een verkoopdocument (BTW-factuur of ontvangstbewijs) afgegeven. De administratie van de winkel zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat het op de website bettershoes.nl gepresenteerde schoeisel actueel is en de aangeboden goederen voor verkoop beschikbaar zijn. De bestelde goederen worden geleverd op het adres vermeld op het bestelformulier of telefonisch. Bestellingen die niet binnen 5 werkdagen door een overboeking door de koper zijn bevestigd, worden niet in behandeling genomen. Bijkomende kosten voor een bestelling met een afleveradres buiten Nederland zijn voor rekening van de koper

Retouren en klachten Geretourneerde goederen dienen op eigen kosten teruggestuurd te worden. Goederen die in een stationaire winkel zijn gekocht, kunnen niet worden geretourneerd. Beschadigde en gebruikte goederen kunnen niet geretourneerd worden. Geretourneerde goederen moeten compleet zijn (ze mogen niet verstoken zijn van tags, tags). Producten moeten worden geretourneerd in hun originele, intacte verpakking. Geretourneerde goederen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na aankoop teruggestuurd te worden. Als de gekochte goederen fabricagefouten hebben of tijdens de verzending beschadigd zijn, bezorg ze dan samen met de factuur / bon en een beschrijving van de redenen voor de klacht in de winkel. De winkel zal de klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen, maar niet langer dan 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de geadverteerde goederen. Producten die in de winkel worden verkocht, vallen onder de fabrieksgarantie. De garantie dekt geen enkele vorm van accidentele of opzettelijke mechanische schade (scheuren, snijwonden, schaafwonden veroorzaakt door gebruik), evenals schade veroorzaakt door onzorgvuldig en oneigenlijk gebruik. De koper is verplicht de werkschoenen goed te onderhouden. Grondslag voor acceptatie van de klacht is het aankoopbewijs van de goederen. De gekochte goederen vallen onder de fabrieksgarantie en hij beslist of de garantie geldig is en voor welke periode deze wordt verleend.